Vilkår for bruk (“Vilkår”)

Sist oppdatert: 12. august 2017

Vennligst les disse vilkårene (“Vilkår”, “Vilkår for bruk”) nøye før du bruker ch1ll.no / nettstedet (“Tjenesten”) som drives av ch1ll (“oss”, “vi” eller “våre”).

Din tilgang til og bruk av Tjenesten er betinget av at du aksepterer og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som har tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke Tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig med noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten. Disse vilkårene for bruk er lisensiert av TermsFeed Generator til ch1ll.

Lenker til andre nettsteder

Vår tjeneste kan inneholde lenker til tredjepartswebsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av ch1ll.

Ch1ll har ingen kontroll over, og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernreglene eller praksisen til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du anerkjenner og aksepterer at ch1ll ikke direkte eller indirekte skal være ansvarlig eller ansvarlig for skader eller tap som er forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller tillit til slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom Noen slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det sterkeste at du leser vilkårene og retningslinjene for personvern til tredjepartswebsteder eller tjenester du besøker.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov, uten hensyn til lovens lovbestemmelser.

Manglende håndheving av enhver rettighet eller bestemmelse av disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen bestemmelse i disse vilkårene anses å være ugyldig eller uhåndterlig av en domstol, forblir de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår Service, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om Tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er viktig, vil vi forsøke å gi minst 30 dagers varsel før eventuelle nye vilkår trer i kraft. Det som utgjør en vesentlig forandring, bestemmes etter eget skjønn.

Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke vår tjeneste etter at disse endringene har blitt effektive, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke Tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, vennligst kontakt oss.